Detectivemarketing.com

BTJ-recension

Böcker & AV-Media

Denna ganska lilla bok är ett uppkäftigt inlägg i den ständigt pågående debatten om kommunikationen säljare-köpare och om ibland överraskande beteenden hos målgrupper, om kreativitet och nya infallsvinklar när det gäller att sälja varor och tjänster. Stefan Engeseth beskriver tre grundläggande utgångspunkter i hans egen “detective marketing”-metodik: idéer som kommer ur skapande möten, sökprocesser och vad han kallar relationsinvestering. Förnyelse uppstår ur möten mellan människor med olika kompetens, sedan vidtar sökprocessen efter produktbehov, distribution, kunskap, kunder och aktiva konsumenter. De sistnämnda kallar han G-kunder (där G står för “vara på G”) med vilka en dialog kan vara ytterst berikande för säljarföretaget. På dessa teman ger författaren sedan en lång rad exempel ur verkligheten, koncentrerat och livfullt beskrivet. Välkända och framgångsrika reklamkampanjer beskrivs, framför allt där de bakomliggande idéerna varit okonventionella och kanske chockerande i initialskedet. Språket flyter lätt, rätt många svagt underbyggda generaliseringar förekommer dock. Totalomdöme: en pigg, tankeväckande bok av en originell och erfaren marknadsförare.

Eric Carlheim Gyllenskiöld
Bibliotekstjänst (BTJ)