Nyhetsbrev | nummer 5
Hemsida/Blogg   |   Föreläsare   |   Konsultation   |   Böcker   |   Tidigare nyhetsbrev   |   Kontakt

Revolution?

Världen har vaknat, något är fel i den ekonomiska motorn. Ledande afförstänkare som Seth Godin och Chris Anderson pekar på att något stort håller på att hända. Ingen vet vad som kommer att ske men en sak är söker, vi lever i en tid där stora förändringar kommer att ske.
Tr�d som v�xt ihop med staketHuvuden vridas nu åt alla håll för att tolka tecken på vad som håller på att ske. Hörnstenarna i ekonomin har upplästs till sandkorn. Förändring skapar rädsla, men det är bara en naturlig utveckling precis som industrirevolutionen. Pengar har på många sätt mist sin funktion. Idag växlar köpare och säljare så många andra vården som när kunderna tar del av företagens produktutveckling och marknadsföring. Gammal hederlig byteshandel är på väg tillbaka, nu med stöd av gröna vägen och Internets sökmöjligheter. Andra tecken är Chris Andersons kommande bok FREE som pekar på hur företag kan ge vården utan ta betalt. Redan 1700-talet stora ekonomer som Adam Smith säg att vår ekonomi var sårbar. Idag jämförs ofta vårldsekonomin med en trasig motor.
Det hjälper inte att hålla i mer kapital, det bara rinner rakt igenom. Utifrån dessa tecken fick vi en exklusiv intervju med Tom Gardner som har 5 miljoner besökare i månaden på sin hemsida där man diskuterar bärsspekulationer. Intervjun utvecklades till ett jam i runt vad som kan ersätta den trasiga motorn och få hjulen att snurra (utan sand i tanken). Läs mer.

"Attention becomes the major currency in content commerce."
Brain Solins

4 poster om revolutionen från vår blogg:

1. Gulltaggen.com: An revolution of changes is coming (stark)
2. Will The Pirate Bay produce movies? (video)
3. Revolution: Will money make the world go under?
4. Chief Oren Lyons speech make sense (video)

2 poster om sociala medier från vår blogg:
1. Briansolis.com: Lectures on relevance of social media (super)
2. Disruptivemedia.se: Lecture: Steve Rubel
3. Gulltaggen.com: Back to basic even for Microsoft

"Att vara före sin tid, är det näst värsta man kan vara."
Stefan Engeseth

"Being humble is not a good way of driving change."
Matias Palm Jensen, Creative President, Farfar
FeminaNytt pressklipp om Girl Power.
"Nu tar vi plats... eller?"

Stark artikel av Jenny Olsson som intervjuar vår Stefan Engeseth som tror på en Girl Power väg – vilket inte vissa kvinnliga experter håller med om. Läs i PDF (tre sidor).
Illustration, Kristina Hultkrantz. Femina. Nr 4, 2009.

08-651 44 54 | 0704-44 33 54

Läs våra böcker online>

Detective Marketing.
Turning opportunities into business.


Citera oss görna, men ange källan DetectiveMarketing.com

Kostnadsfri inspiration och tips en gång i månaden