Nyhetsbrev | nummer 4
Detective Marketing
Hemsida/Blogg   |   Föreläsare   |   Konsultation   |   Böcker   |   Tidigare nyhetsbrev   |   Kontakt

Sanningens marknadsvärde

Ibland döljer sig stora vården i sanningar som vissa bolag lyckas omsätta till ett marknadsvärde.

På dagens transparenta marknad har sanningen ett högre marknadsvärde än lögnen, det är ett historiskt ögonblick. Konsekvensen blir brutal för dem som lever kvar i det gamla. Kunder och anställda slår tillbaka i sociala medier. De som istället bara säger som det är för marknaden med sig. Sanningens marknadsvärde påverkar allt, inte minst ledarskapet som fått en dimension som tidigare inte alltid varit intressant; sanningen.

Nyligen fick vi in ett uppdrag från Robert Falck, VD på SRV återvinning AB, ett större bolag som beställde sanningen från oss. När vi presenterade sanningen fick vi responsen:

Vem fan behöver en konsult som levererar sanningen?

Rött många, om man ser vårdet som Mark Twain; Sanningen är det vårdefullaste vi har. Robert säg liksom Mark vårdet, men gav oss även insikten i hur sanningen kan skapa relevanta vården för att bygga och förstårka det positiva.

Obearbetad kan sanningen upplevas provokativ, men rätt förpackad gav det uppdragsgivaren marknadsvärden som bidrog till utveckling, förändring och framgång.
Vilka sanningar kan öka ert marknadsvärde?

Nu blir vi fler

Det verkar som att fler ser vårdet i den resa som vi startade 1999 därför förstårker vi nu vårt erbjudande med erfarenhet och kunskap.

Ulf Peters som vice VD på Detective Marketing

Ulf PetersNationalekonom. Inriktad på utveckling, profilering och marknadsföring av nya koncept. Specialitet är att strukturera nya möjligheter till bärkraftiga koncept som motsvarar klart definierade vården för samtliga berörda. 30 ärs erfarenhet av att arbeta med afförsutveckling, förändringsprocesser och utveckling/lansering av koncept på identifierade marknader internationellt i både stora och små organisationer.
Talar 10 språk (varav 7 flytande).

Mats Andersson som Advisor på Detective Marketing

Mats AnderssonLedare som VD, CEO och SO i internationella bolag och nationella med fokus på tillväxt och lönsamhet 15 - 20%. Har genomfört mycket lönsamma företags försäljningar och bärsintroduktioner i USA, England och Sverige.
Talar resultatets språk.

Fler än många

GruppVi arbetar i nätverk med konsulter, experter och forskare. Beroende på uppdragsgivare och projekt. Dårmed är vi fler och kan arbeta både med stora och mindre uppdrag.
Kontakt information.

Topp 10 av 1153 poster från vår blogg

Läs topp 10 blogg poster. topp 10 blogg poster

08-651 44 54 | 0704-44 33 54

Läs våra böcker online>

Detective Marketing.
Turning opportunities into business.


Citera oss görna, men ange källan DetectiveMarketing.com

Kostnadsfri inspiration och tips en gång i månaden