Detectivemarketing.com

Exempel på konsultuppdrag*

  • Världsledande mjukvaruföretag med kommunikationsproblem. Rådgivning i hur man får osynliga värden att bli synliga och hur man skapar medvetenhet hos konsumenten. Resulterade i ändringar av marknadsstrategin, som också lade grunden för en global tv-kampanj.
  • Ibland gör det ont att tänka nytt. Det är därför vi sparkar vd:n i baken på företag i miljardklassen (vi ”bollplankar” även utan sparkar).
  • Event- och reklambyråer. Levererat strategi och idé som genererat branschpriser och uppdragskonton, samt events i storleken 6 MKR.
  • Bollplank till ledning inom medicinsk forskning och utveckling. Bidrog till att förtydliga förpackning, innovation och interaktionen med marknaden och medarbetarna.
  • Belysa kreativa möjligheter för statlig myndighets marknadsplanering, samt hur de kan omsätta det till markandsvärde. Vi bekräftade, belyste och fann inom ramen för deras budget nya möjligheter och mål.
  • Skräddarsydd workshop inom kreativitet kopplat till affärer för ett globalt mediaföretag i Dubai, där 15 länder deltog. Konsultation inom idé- och konceptutveckling som syftade till att provocera kreativt agerande på marknaden, samt att skapa ökad medvetenhet och förnyelse inom organisationen.
  • Deltog i referensgruppen under byggandet av Öresundsregionen, ett av Europas största projekt (100 miljarder).
  • The Government of Dubai. Rådgivning och stöd till att paketera Dubai som turistort.
  • Regionen Västmanland. Konsultation inom turism, boende och näringslivsfrågor. Leveransens fokus var handlingskraft och skapande av verktyg för regionens utveckling.
  • Kartläggning av möjligheter för entreprenör. Genererade ökade resurser och handlingsfrihet.

* Många uppdragsgivare arbetar även med andra konsultbolag som Kairos Future, Rewir, Boston Consulting Group även reklam-, PR-, media, och varumärkesbyråer med flera. Pga. av sekretess lämnar vi inga detaljerade uppdragsbeskrivningar utan godkännande ifrån uppdragsgivaren.

För mer information kontakta: Stefan Engeseth (e-post), 0704 44 33 54.