Detectivemarketing.com

Detektivmarknadsföring – Kapital

Kapital

kapital.jpg

Vilket företag vågar ha Thomas Di Leva i styrelsen? Faktum är att det finns Di Levor i alla företag, men de går oftast omkring i grå kostym, De behöver en ordentlig dusch vatten för att de ska blomma.– Kreativitet tillhör alla, det finns överallt. Men vi behöver öva vår förmåga att lyssna och se den. Vi får inte skola sönder talang.

– Barn är underbara konsulter i att lyssna, de är som vardagens delfiner. Många företag skulle tjäna på om medarbetarna tog med sina barn till jobbet en dag i månaden, för att öppna upp sinnet. Det skulle ge mycket mer än idélådan.

– Eller varför inte ha nästa styrelsemöte på ett dagis?

Stefan Engeseth ryms inte på några futtiga rader, det är ett som är säkert.

Denne självlärde marknadsförare svämmar över av idéer – så pass att han har gått miste om jobb för att han uppfattas som alltför drivande. För tillfället ägnar han halva sin tid åt att skapa showroom på Posten och andra halvan åt att bygga upp medlemskommunikation på Letsbuyit. Det är själva skapandet som driver honom framåt.

– När man skapar så skapar man också sig själv, det är en intressant bonus.

Men om kreativa människor inte får gensvar i företaget så lägger de sin energi utanför. Det är ett seriöst problem.
Det handlar om att skapa möten mellan människor, att låta olikheter mötas och dialoger uppstå. Själv har Stefan Engeseth plockat in en städare på ett möte och bett honom upprepa sina kloka tankar för ledargarnityret. Hans bok Detective Marketing ha fått många traditionella reklamare att sätta kaffet i vrångstrupen.

– Man måste våga plocka in okunskapen, folk som inte kan så mycket om det man gör. Människor som kan se den döda vinkeln.

– Det mesta som blir bra har ofta en svår period. Om ett företag ska skapa en unik produkt eller marknad måste det vara jobbigt också.”

Jornalist: Mia Odabas
Foto: Samir Soudah