Vilka vi är

Kontakt_Stefan_Engeseth VD, Stefan Engeseth

Författare, konsult, föreläsare och gästprofessor. Stefans idéer är innovativa och framtidsorienterade. Stefan har hållit hundratals föreläsningar och workshops i olika delar av världen för företag och akademiska institutioner.

Kontakt_Ulf_Peters vVD, Ulf Peters

Nationalekonom. Inriktad på utveckling, profilering och marknadsföring av nya koncept. Specialitet är att strukturera nya möjligheter till bärkraftiga koncept som motsvarar klart definierade värden för samtliga berörda. 30 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling, förändringsprocesser och utveckling/lansering av koncept på identifierade marknader internationellt i både stora och små organisationer. Talar 10 språk (varav 7 flytande).

Kontakt_Zozan COO, Zozan Bozarslan

Lång erfarenhet från olika branscher med bred kompetens inom entreprenörskap, kommunikation, sociala medier, PR, marknadsföring, projektledning, utbildning, juridik. Genomfört internationella projekt.
Talar sju språk.

Kontakt_Mats_Andersson Advisor, Mats Andersson

Ledare som VD, CEO och SO i internationella bolag och nationella med fokus på tillväxt och lönsamhet 15 – 20%. Har genomfört mycket lönsamma företags försäljningar och börsintroduktioner i USA, England och Sverige. Talar resultatets språk.

Kontakt_Per_Nilsson Gäst-bloggare,
Per Nilsson

Per är digital entreprenör som oftast jobbar med start-ups och tillväxtbolag. För tillfället arbetar han med det svenska start-up bolaget Roombler. Exempel på bidrag på bloggen är bl.a. om Petter Stordalen och SAAB.

Vi arbetar i nätverk med konsulter, experter och forskare. Beroende på uppdragsgivare och projekt. Därmed är vi fler och kan arbeta både med stora och mindre uppdrag.

Bookmark and Share

E-mail Stefan Email Stefan